Autors:  
  • Cristina López Villanueva, Fernando Gil-Alonso, Jordi Bayona-i-Carrasco
   Universitat de Barcelona
  • Jenniffer Thiers Quintana
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2014
 • L’objectiu d’aquest article és analitzar l’evolució de la fecunditat catalana en el període 2000-2011, i especialment les seves diferències territorials a escala local. Els resultats mostren que les diferències de fecunditat observades en l’àmbit municipal no responen tant a les diferències entre espanyoles i estrangeres ni al pes de la població estrangera a cada municipi, com a l’arribada de migrants interns (parelles joves en edat reproductiva) i al percentatge de població d’origen africà. Finalment, destaca el cas de Barcelona per la seva baixa fecunditat independentment de la nacionalitat.

  Publicat a: Documents d’Anàlisi Geogràfica. Vol. 60, núm. 3, pàgines 599-626

  http://dag.revista.uab.es/article/view/v60-n3-lopez-gil-alonso-bayona-etal