Autors:  
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Iago Otero
   Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems (IRI THESys), Humboldt-Universität zu Berlin, i Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), Universitat Autònoma de Bracelona
  • Constantí Stefanescu
   Museu de Ciències Naturals de Granollers. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF
  • Enric Tello
   Univertitat de Barcelona
  • Marta Miralles
   Ajuntament de Sant Celoni
  • Francesc Coll
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Manel Pons
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Giovanna L. Diana
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2015
En aquest article s’exploren les relacions entre la transició forestal i els canvis en el paisatge que han tingut lloc en una zona de muntanya mediterrània, a partir de mapes històrics d’ús del sòl (1854; 1956; 2012). Les dades de diversos anys en els acoblaments de papallones de dos transsectes (1994-2012) s’han utilitzat com a indicador del canvi en la biodiversitat. Els resultats mostren un procés d’expansió dels boscos en camps de cereals antics, vinyes i camps de pastura que, juntament amb l’emigració rural i l’abandonament de les terres, ha resultat, finalment, en grans canvis en l’estructura del paisatge i en una pèrdua de biodiversitat.

Publicat a Ecology and Society, on-line. Abril 2015 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10457-015-9808-8