Autors:  
  • Rafael Boix
   Institut d’Estudis Regionbals i Metropolitans de Barcelona
  • Joan Trullén
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2010
 • Els autors es pregunten quin factor és més explicatiu de l’efecte I-district (elevada presència d’innovació en els districtes industrials), si el territori o bé l’especialització industrial. La conclusió a què arriben és que l’efecte I-district està més relacionat amb els factors territorials.

  Publicat a: European Plannig Studies. Vol. 18 Núm. 10. Octubre de 2010