Autors:  
  • Iago Otero
   Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems (IRI THESys), Humboldt-Universität zu Berlin, i Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), Universitat Autònoma de Bracelona
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Enric Tello
   Universitat de Barcelona
  • Giovanna L. Diana
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Manel Pons
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Francesc Coll
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Martí Boada
   Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), Universitat Autònoma de Bracelona
Any: 2015
 • Mitjançant l’ús de punts de vista de l’ecologia del paisatge d’una manera històricament informada, en aquest article es qüestiona la suposada relació entre l’abandonament de les terres i la recuperació dels ecosistemes; es demostra que el suposat caràcter restauratiu de la recuperació dels boscos està basat en la subestimació de la importància ecològica dels hàbitats no-forestals; i assenyala una notable incidència de la recuperació de boscos en la biodiversitat a la Mediterrània. Finalment, l’estudi de cas també serveix per il·lustrar alguns dels punts forts i els reptes que es plantegen quan s’utilitzen enfocaments històrics a l’hora de tractar l’abandonament de la terra.

  Publicat a Ecology and Society, núm. 20-2. Juny 2015.

  http://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss2/art7/