Autors:  
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Enric Tello
   Universitat de Barcelona
  • Nofre Fullana
   Universitat de les Illes Balears/ Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Ivan Murray
   Universitat de les Illes Balears
  • Gabriel Jover
   Universitat de Girona
  • Carme Font
   Departament de matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona/Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Francesc Coll
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Elena Domene
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Veronica Leoni
   Università IUAV di Venezia
  • Trejsi Decolli
   Universtià IUAV di Venezia
Any: 2015
 • En aquest article s’aplica un enfocament pertorbació intermèdia-complexitat al canvi en els usos del sòl dels paisatges culturals a l’illa de Mallorca a partir de 1850 fins al present. La pertorbació està mesurada amb el càlcul de l’apropiació humana de la capacitat fotosintètica; i la biodiversitat a través d’una selecció de les mètriques espacials a diferents escales que donen compte de la funcionalitat ecològica.

  Publicat a Biodiversity Conservation, on-line. Juliol 2015

  http://link.springer.com/article/10.1007/s10531-015-0955-z