Autors:  
  • Sergio Porcel
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Marta Benages-Albert
   Universitat Internacional de Catalunya
  • Andrés Di Masso
   Universitat de Barcelona
  • Enric Pol
   Universitat de Barcelona
  • Pere Vall-Casas
   Universitat Internacional de Catalunya
Any: 2015
 • En aquest article es reintrodueix el concepte d’”apropiació de l’espai” en els debats teòrics i les aproximacions empíriques actuals en psicologia ambiental. Es presenta una anàlisi d’un estudi de cas realitzat en un corredor fluvial de la Regió metropolitana de Barcelona (Riera de Caldes), dirigit a l’exploració de com el desenvolupament de vincles persona-lloc pot fomentar conductes pro-ambientals en un espai natural obert. L’anàlisi qualitativa multi-mètode basada en l’observació participant, la investigació documental i entrevistes amb 57 habitants de la zona, revela un procés a llarg termini d’apropiació de l’entorn de ribera que en general resulta en un sentiment de responsabilitat del subjecte cap a ella.

  Pubicat a Journal of Environmental Psychology, núm. 42. Juny 2015

  http://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944