Autors:  
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Joan Pino
   CREAF
  • Enric Tello
   Departament d’Història i Instituicions Econòmiques. Universitat de Barcelona
  • Maria José Cordobilla
   Barcelona Regional
Any: 2010
Aquest article explora les sinergies entre el consum d’energia sociometabòlica i models de paisatge, a partir de la hipòtesi que hi ha una relació complexa i canviant entre l’eficiència de l’ús social de l’energia, els usos del sòl, i el funcionament dels ecosistemes de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Publicat a Land Use Policy. Vol. 27, Núm. 2, pp 497-510. Abril 2010