Autors:  
    • Carme Miralles-Guasch
      UAB
    • Elena Domene
      Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2010
En aquest article s’estudien els patrons de transport a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), incloent les motivacions, barreres i preferències d’usuari, i explora els reptes principals pel que fa al transport que afronta el campus de Bellaterra de la UAB. 

Publicat a:
Transport Policy. Volume 17, Issue 6, November 2010, Pages 454-463