Autors:  
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Carme Font
   Departament de matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona/Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Enric Tello
   Universitat de Barcelona
  • Nofre Fullana
   Universitat de les Illes Balears/ Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Elena Domene
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Manel Pons
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Elena Galán
   Universitat de Barcelona
Any: 2015
 • En aquest article es presenta un model de pertorbació intermèdia-complexitat (IDC) dels paisatges culturals per avaluar com els diferents nivells de pertorbació antropogènica sobre els ecosistemes afecten la capacitat d’acollir biodiversitat en funció de l’heterogeneïtat de la matriu del sòl. Aquest model s’aplica a l’illa de Mallorca, zona característica de la biodiversitat mediterrània. Els resultats fan evident la utilitat de transferir el concepte d’interacció pertorbació intermèdia-complexitat als paisatges culturals. Aquest model d’IDC-espacial pot ser utilitzat com una eina per a l’avaluació ambiental estratègica de la planificació de l’ús del sòl.

  Publicat a Landscape Ecology, on-line. Juliol 2015

  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-015-0245-x