Autors:  
 • Teresa Cervera
  Centre de la Propietat Forestal
 • Joan Pino
  CREAF
 • Joan Marull
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Roc Padró
  Universitat de Barcelona
 • Enric Tello
  Universitat de Barcelona
Any: 2016
L’objectiu d’aquest article és identificar els principals factors socioeconòmics i les conseqüències ecològiques de la LULCC (Land Use-Land Cover Change) que ha tingut lloc a les cobertes forestals de la zona d’estudi. Els resultats mostren una combinació de causes antropogèniques i de conseqüències ecològiques quan s’emmarquen en una perspectiva històrica (1868-2005). Aquesta visió de llarg termini posa en relleu la importància de la història en la situació actual de les diferents unitats forestals, en termes d’edat, estructura, maduresa i capacitat de recuperació davant creixents pertorbacions tant humanes com naturals (incendis forestals, les sequeres o les cada vegada més esporàdiques tallades).

Publicat a Land Use Policy. Online 27 October 2016.

Enllaç a l’article