Autors:  
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Geoff Cunfer (University of Saskatchewan)
  • Kenneth Sylvester (University of Michigan)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)

Any: 2018

El propòsit de l’article és avaluar la contribució potencial al manteniment de la diversitat biològica d’ocells dels mosaics de prats i camps de conreu de les Grans Planes que es mantenen com a cinturons verds de terres agrícoles a la vora de les àrees metropolitanes. S’hi presenta una avaluació ecològica paisatgística quantitativa dels canvis de cobertura terrestre (1930-2010) que es va experimentar a cinc comtats de les Grans Planes a Colorado. Diverses mètriques del paisatge avaluen la diversitat dels patrons de cobertura de la terra i el seu impacte en els índexs de connectivitat ecològics. Aquestes mètriques s’apliquen a mapes històrics de cobertura terrestre i a conjunts de dades extrets de fotografies aèries i imatges de satèl·lit. Els resultats mostren que els mosaics de prats de camps de conreu que uneixen la vora metropolitana amb els hàbitats circumdants protegits en zones menys perturbades per l’home proporcionen una matriu de terres heterogènia, ja que hi ha una gran riquesa d’espècies d’ocells.

Cunfer, G., Sylvester, K., Tello, E., & Marull, J., (2018). A landscape ecology assessment of land-use change on the Great Plains-Denver (CO, USA) metropolitan edge. Regional Environmental Change, On line: 6 March 2018, 1-18. doi: 10.1007/s10113-018-1284-z