Autors:  
  • Sebastià Sarasa (Universitat Pompeu Fabra)
  • Lara Navarro-Varas (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Sergio Porcel (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2016

En aquest article s’aprofundeix en el coneixement de les desigualtats existents entre els immigrants provinents de països pobres i els nadius en relació al risc de privació material, assumint que, encara que bona part d’aquest risc és inherent a la classe social, hi ha factors típics d’aquest tipus d’immigrants que augmenten aquest risc. El treball s’ha realitzat amb dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.

Sarasa, S., Navarro-Varas, L., & Porcel, S., (2016). Clase social y privación material entre los inmigrantes de países pobres en Cataluña. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 156, 117-140. doi: 10.5477/cis/reis.156.117