Autors:  
  • Inés Marco (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Roc Padró (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Claudio Cattaneo (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Jonathan Caravaca (Universitat de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)

Any: 2017

En aquest article s’analitzen els canvis en el metabolisme agrícola en quatre municipis de la comarca del Vallès (Catalunya) mitjançant la comptabilitat de les seves “funds and flows” d’agroecosistemes durant la transició socioecològica de l’agricultura orgànica a la industrial entre finals del segle XIX i el segle XX. L’elecció de tres etapes diferents en aquesta transició permet observar la transformació de les seves “funds and flows” en el temps, els vincles establerts entre ells i l’efecte en els seus perfils energètics.

Caravaca, J., Tello, E., Marco, I., Cattaneo, C., & Padró, R., (2017). From vineyards to feedlots: a fund-flow scanning of sociometabolic transition in the Vallès County (Catalonia) 1860–1956–1999. Regional Environmental Change, On line: 16 June 2017, 1-13. doi: 10.1007/s10113-017-1172-y