Autors:  
  • Eva Fraňková (Masaryk University, Brno)
  • Claudio Cattaneo (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2017

L’objectiu d’aquest article és comparar el funcionament d’una granja orgànica familiar a petita escala actual al poble de Holubí Zhor, República Txeca, amb el comportament històric de l’agroecosistema rural que hi havia cap a 1840. La comparació mostra que la present finca es troba a mig camí entre l’agricultura orgànica tradicional i la moderna mecanitzada i per tant constitueix un cas indicatiu dels límits i potencialitats dels sistemes agrícoles més sostenibles d’avui en dia. Metodològicament, l’estudi és innovador ja que aplica l’enfocament del metabolisme social en l’àmbit local (poble i la granja) en el context dels països del Nord, i l’ús dels indicadors d’energia de retorn de la inversió (EROI) en els agroecosistemes.

Fraňková , E., & Cattaneo, C., (2017). Organic farming in the past and today: sociometabolic perspective on a Central European case study. Regional Environmental Change, On line: 1 February 2017, 1-13. doi: 10.1007/s10113-016-1099-8