Autors:  
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Olga Delgadillo (Pontificia Universidad Javierana, Cali)
  • Claudio Cattaneo (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • María José La Rota (Pontificia Universidad Javierana, Cali)
  • Fridolin Krausmann (Institute of Social Ecology, Vienna)

Any: 2017

L’objectiu d’aquest article és analitzar la transició socioecològica que ha tingut lloc els darrers setanta anys a la vall del riu Cauca (Colòmbia) a la llum de la hipòtesi de la pertorbació-complexitat intermèdia. També s’aprofundeix en els canvis locals d’ús del sòl per tal d’identificar els principals factors socioeconòmics i els principals organismes que els controlen. L’estudi demostra la utilitat de transferir el concepte de pertorbació intermèdia als paisatges bioculturals, i suggereix que la conservació de l’agricultura mixta heterogènia i ben connectada preservarà una matriu agroecològica propensa a hostatjar elevades taxes de biodiversitat i de serveis ecosistèmics.

Delgadillo, O., La Rota, M.J., Krausmann , F., Cattaneo, C., & Marull, J., (2017). Socioecological transición in the Cauca river valley, Colombia (1943-2010): towards an energy-landscape integrated analysis. Regional Environmental Change, On line: 10 March 2017, 1-15. doi: 10.1007/s10113-017-1128-2