Autors:  
  • Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)
  • Joan Pino (CREAF)
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Roc Padró (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)

Any: 2016

L’objectiu d’aquest article és identificar els principals factors socioeconòmics i les conseqüències ecològiques de la LULCC (Land Use-Land Cover Change) que ha tingut lloc a les cobertes forestals de la zona d’estudi. Els resultats mostren una combinació de causes antropogèniques i de conseqüències ecològiques quan s’emmarquen en una perspectiva històrica (1868-2005). Aquesta visió de llarg termini posa en relleu la importància de la història en la situació actual de les diferents unitats forestals, en termes d’edat, estructura, maduresa i capacitat de recuperació davant creixents pertorbacions tant humanes com naturals (incendis forestals, les sequeres o les cada vegada més esporàdiques tallades).

Cervera, T., Pino, J., Tello, E., Marull, J., & Padró, R., (2016). Understanding the long-term dynamics of forest transition: From deforestation to afforestation in a Mediterranean landscape (Catalonia, 1868–2005). Land Use Policy, On line: 27 October 2016, 1-14. doi: 10.1016/j.landusepol.2016.10.006