Caracterització dinàmica del mercat de treball metropolità

Any de realizació: 2016
Equip: Marc Fíguls, Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Francesc Coll, Jordi Llobet
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu que es planteja aquest treball és, en primer lloc, la construcció d’instruments i la realització del seguiment de les dinàmiques de l’ocupació (creixement, decreixement, estabilitat) i de les característiques d’aquesta ocupació en el mercat de treball de l’àrea metropolitana de Barcelona i la seva comparació amb altres àmbits locals; en segon lloc, pretén avaluar l’evolució de la dispersió territorial deguda a la mobilitat ocupacional, a través de les relacions entre orígens i destinacions dels desplaçaments (residència-treball).

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.