Connectivitat a la xarxa de transport públic dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental

Any de realizació: 2010
Equip: Carles Donat i Núria Pérez (coords.), Aina Pedret, Francesc Coll
Institució: COPEVO (Consorci per a la Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental)

L’estudi té per objectiu analitzar la connectivitat a la xarxa de transport públic col·lectiu de tots els polígons d’activitat econòmica (PAEs) del Vallès Occidental, és a dir, conèixer de forma exhaustiva les línies regulars que donen servei als PAE’s de la comarca. La informació recollida permet d’una banda, ampliar l’actual Catàleg de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Occidental amb informació dels serveis de TPC i, per l’altra, analitzar la connectivitat de la xarxa.