Enquesta de Mobilitat en dia feiner 2012

Any de realizació: 2012 - 2013
Equip: Maite Pérez, Núria Pérez, Manel Pons, Elisabet Queralt
Institució: Autoritat del Transport MetropolitàÀrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona

L’EMEF 2012 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2011) i de l’EMQ 2006.

EMEF 2012