Indicadors d’economia verda a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2016
Equip: Vitorio Galletto (coord.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Elena Domene, Núria Pérez
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és elaborar un primer quadre d’indicadors d’economia verda per l’AMB, amb indicadors comparables en el temps i amb altres àmbits territorials.