Mapa de barris metropolitans i de les àrees estadístiques de referència

Any de realizació: 2016
Equip: Fernando Antón, Albert Cónsola, Carles Donat, Sergio Porcel, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és elaborar un mapa de barris de referència del territori metropolità de Barcelona i unes àrees d’informació estadística de referència (AIER), que serveixin per a l’elaboració de polítiques metropolitanes adreçades als barris o bé per ajustar polítiques d’abast més general a partir d’informació amb un major detall territorial.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.

En aquest enllaç us podeu descarregar el mapa de barris.

En aquest enllaç us podeu descarregar les capes en format shape-file.