Mobilitat diürna vs. Mobilitat nocturna

Any de realizació: 2011
Equip: Maite Pérez, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les pautes de mobilitat diürna i nocturna que es donen en l’àmbit de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat. Particularment sobre l’ús dels diferents modes de transport (repartiment modal i la seva evolució temporal).