Pobresa, suports econòmics municipals i renda metropolitana (1ª fase)

Any de realizació: 2016
Equip: Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és identificar, analitzar i quantificar el conjunt d’ajuts i suports econòmics que els ajuntaments metropolitans destinen a atendre situacions d’urgència social.