Projecte Territori Besòs

Any de realizació: 2017
Equip: IERMB- IGOP (Fernando Antón, Ismael Blanco, Francesc Coll, Helena Cruz, Carles Donat, Charlotte Fernández, Aina Gomà, Ricard Gomà, Carlos González, Marta Murrià, Lara Navarro-Varas, Maite Pérez, Núria Pérez, Manel Pons, Sergio Porcel, Anna B. Sánchez, Gemma Solé, Joan Subirats, Núria Velasco i Marc Vila)
Institució: Consorci Besòs

El Projecte Besòs (Juliol 2017) recull els treballs de diagnosi i propostes per a l’elaboració de l’Agenda Besòs, realitzats amb participació de l’equip IERMB-IGOP, en col.laboració amb Barcelona Regional, i en el marc del conveni amb el Consorci Besòs. L’IERMB s’ha centrat en l’anàlisi de les dinàmiques socials, habitacionals i de mobilitat, mentre que l’IGOP ha elaborat l’estudi del teixit associatiu, la innovació social i la trajectòria de polítiques públiques. Ambdós equips han participat conjuntament en la redacció d’objectius estratègics i accions.