El nou Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’Institut d’Estudis Metropolitans (IERMB) vol oferir un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicional, tot incorporant marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

Així doncs, aquest Màster proporciona una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques locals i metropolitanes, així com, de la problemàtica social i política de les grans ciutats. Sempre des de dues perspectives complementàries: l’acadèmica i la professional.

Des de la perspectiva acadèmica, aquests estudis garanteixen una formació orientada a la investigació pluridisciplinària en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen, avui dia, en l’àmbit metropolità.

D’altra banda, des de l’enfocament professional, cal dir que s’ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità per tal d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

Sens dubte, la suma d’aquests dos enfocaments et proporcionarà les eines necessàries per ser capaç d’analitzar de manera crítica els problemes socials i polítics de les grans ciutats; analitzar problemàtiques socials i polítiques reals -diverses i complexes; aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics; avaluar processos d’intervenció en la realitat social i política; demostrar habilitats d’organització eficient i eficaç del propi temps; desenvolupar capacitat d’autoaprenentatge que permeti adreçar problemàtiques en entorns diversos; dissenyar processos d’intervenció en situacions i problemàtiques socials i polítiques específiques; identificar i comprendre fenòmens socials i polítics complexos; presentar de manera constructiva i efectiva continguts complexos i propostes d’actuació; treballar en equip i en entorns diversos; entendre i relacionar conceptes, teories i metodologies que, provinents de diverses disciplines, són útils en l’exercici de la gestió pública, etc.

Finalment, cal destacar que el Màster Metròpoli és un projecte impulsat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), un espai d’articulació entre la investigació universitària i les polítiques públiques en l’àmbit metropolità. De fet, està integrat per reconegudes institucions com: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Per això, comptaràs amb un professorat de reconegut prestigi, amb sòlides trajectòries de docència, investigació i gestió pública en l’àmbit metropolità. A més, tindràs l’oportunitat de fer les teves pràctiques acadèmiques a les principals institucions i empreses de la Regió Metropolitana.

Fes ja la teva matrícula! Les classes s’iniciaran el proper mes de novembre; informa’t al: 93 586 88 80 o envia un e-mail a: iermb@uab.cat