La revista Sustainability ha publicat online un article del cap de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, Joan Marull, juntament amb Claudio Cattaneo i Enric Tello.

Aquest article té per títol “Landscape Agroecology. The Dysfunctionalities of Industrial Agriculture and the Loss of the Circular Bioeconomy in the Barcelona Region, 1956–2009”, i  s’hi analitza com entre 1956 i 2009 el metabolisme agrari de la Regió Metropolitana de Barcelona (BMR) s’ha fet menys funcional, perdent circularitat en els fluxos de biomassa i en relació amb el seu paisatge.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’article.