La revista Cuestión Urbana, editada pel Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) de Buenos Aires, ha publicat en el seu número 4 (desembre 2018) dedicat a “Planificar las ciudades. El Tratamiento de las desigualdades sociales”, un article del director de l’IERMB, Ricard Gomà.

Aquest article té per títol “Políticas sociales y territorio: municipalismo y derecho a la Ciudad” i reflexiona sobre la (re) construcció dels drets socials al segle XXI, que incorpora una dimensió de proximitat inèdita; i també sobre el dret a la ciutat, allà on es creuen les agendes social i urbana del nou municipalisme, que sorgeix com a component bàsic de l’estat de benestar, de tot nou horitzó de ciutadania democràtica.

En aquest enllaç us podreu descarregar l’article.