La revista Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, editada per l’Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ha publicat en el seu número 20 (novembre 2018) dedicat a “Gobernanza y políticas de desarrollo urbano: teoría y pràctica”, un article del director de l’IERMB, Ricard Gomà, juntament amb Ismael Blanco i Joan Subirats de l’IGOP-UAB.

Aquest article té per títol “El nuevo municipalismo: derecho a la ciudad y comunes urbanos” i el seu objectiu és oferir una perspectiva general sobre l’era urbana, entesa com un nou temps global on les ciutats juguen un paper central, en tant que espais que produeixen i reflecteixen les grans dinàmiques vertebradores de les primeres dècades del segle XXI. Això permet situar un segon element de discussió: el comú i la proximitat com a possibles respostes on generar projectes col·lectius de protecció i reconeixement. En aquest sentit, l’article planteja els reptes clau d’apoderament de les ciutats en xarxes horitzontals de governança.

En aquest enllaç us podreu descarregar l’article.