La revista European Planning Studies, ha publicat on-line un article del cap de l’Àrea d’Economia de l’IERMB, Vittorio Galletto, juntament amb el profesor de la UAB Joan Trullén.

Aquest article té per títol “Inclusive growth from an urban perspective: a challenge for the metropolis of the twenty-first century” i el seu objectiu és identificar els fonaments econòmics de noves estratègies de creixement inclusiu urbà que siguin capaces de millorar la productivitat i al mateix temps incidir en una millora en els nivells de desigualtat. Es postula la possibilitat d’obtenir rendiments creixents a partir del desenvolupament d’economies externes Marshallianes de naturalesa urbana. I això en un context d’economia oberta a la competència exterior com és el cas de referència estudiat que és Barcelona en el context de la Unió Europea.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’article.