L’editorial Catarata de Madrid, acaba de publicar el llibre “Política i govern a Catalunya. De la transició a l’actualitat” coordinat per Gemma Ubasart-González i Salvador Martí en què un capítol està redactat pel director de l’IERMB Ricard Gomà, juntament amb Gemma Ubasart-González.

Concretament, Gomà i Ubasart, han redactat el capítol “El règim de benestar a Catalunya: autogovern i polítiques socials” en què, després de definir amb precisió l’abast conceptual de l’estat del benestar, ubiquen el model català en un entorn de règims de benestar diversos i canviants; concreten l’esquema competencial de les grans polítiques socials a Catalunya; analitzen les principals polítiques públiques de benestar; i finalment apunten les principals característiques del model català.

En aquesta pàgina de l’editorial Catarata trobareu més informació.