El cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB, Vittorio Galletto, juntament amb Rafael Boix i Fabio Sforzi, ha redactat un capítol de la publicació “Agglomeration and Firm Performance” de l’editorial Springer.

Aquest volum, editat per Fiorenza Belussi i José Luis Hervas-Oliver,  estudia i explica l’efecte de l’aglomeració en la innovació i el rendiment d’una empresa. Presenta nous casos, així com nous temes dins del fenomen d’aglomeració, explorant també el seu paper en la Gran Recessió. Més enllà de l’anàlisi de regions o clústers, aquest volum se centra en les empreses de les aglomeracions i contempla aquest fenomen des de diferents perspectives, contextos i literatures diverses.

Boix, Galletto i Sforzi han redactat el capítol que porta per títol “Pathways of Innovation: The I-District Effect Revisited”, en què s’explica com l’efecte I-Districte estableix l’existència d’eficiència dinàmica en els districtes industrials de Marshall, en forma d’un diferencial innovador positiu en comparació amb la mitjana de l’economia.

En aquest enllaç trobareu tota la informació del llibre.