El dia 18 de juny la investigadora de l’IERMB, Cristina Sobrino, participarà en el Seminari “From Countering to Preventing Violent Extremism: Local Experiences from a European Perspective” que se celebrarà al CIDOB.

Aquest seminari reunirà experts en extremisme violent des de diferents àmbits (acadèmics, think tanks, responsables polítics, organitzacions de la societat civil) i abordarà les següents preguntes: Quins programes, iniciatives i polítiques PVE s’han desenvolupat a nivell local a Europa? Quines conclusions es poden extreure d’aquestes estratègies? Les estratègies de PVE ha d’estar dissenyades expressament, o haurien d’incloure’s en l’agenda més àmplia de les polítiques socials? Fins a quin punt les respostes locals són substancialment diferents de les nacionals?

Concretament, Sobrino, participarà, a les 14:00 h en la taula rodona “Local PVE Policies in Spain”.

El seminari tindrà lloc de 9:00 a 16:00 h al CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, organitzat pel CIDOB i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Trobareu més informació en la pàgina web del CIDOB.