El dia 18 de juny la investigadora de l’IERMB, Cristina Sobrino, ha participat en el Seminari “From Countering to Preventing Violent Extremism: Local Experiences from a European Perspective” que ss’ha celebrat al CIDOB.

Aquest seminari ha reunit experts en extremisme violent des de diferents àmbits (acadèmics, think tanks, responsables polítics, organitzacions de la societat civil) i ha abordat les següents preguntes: Quins programes, iniciatives i polítiques PVE s’han desenvolupat a nivell local a Europa? Quines conclusions es poden extreure d’aquestes estratègies? Les estratègies de PVE ha d’estar dissenyades expressament, o haurien d’incloure’s en l’agenda més àmplia de les polítiques socials? Fins a quin punt les respostes locals són substancialment diferents de les nacionals?

Concretament, Sobrino, ha participat en la taula rodona “Local PVE Policies in Spain”.

El seminari ha tingut lloc al CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, organitzat pel CIDOB i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Trobareu més informació en la pàgina web del CIDOB.