El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’Institut d’Estudis Metropolitans (IERMB) ofereix un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicional, tot incorporant marcs conceptuals, instruments i valors com els de la sostenibilitat, la innovació i la cohesió social, per entendre la realitat metropolitana d’una manera transversal.

Durant aquest Màster, aprendràs a analitzar la realitat metropolitana i assolir un nivell avançat d’estudi i comprensió de les dinàmiques que la configuren. També coneixeràs l’expressió territorial de les lògiques de canvi poblacional, socioeconòmic i ecològic, les seves claus explicatives i els seus impactes sobre la quotidianitat. En aquest context de transformació i creixement la sostenibilitat és un valor clau, i s’han de posar sobre la taula tots aquells aspectes relacionats amb el medi ambient,  la mobilitat, l’equitat social, el dinamisme  econòmic  i la cohesió urbana.

Al llarg d’aquest Màster assoliràs les eines necessàries per articular la reflexió amb coneixements aplicats, per tal de construir capacitats de vinculació entre recerca i processos de transformació de la realitat metropolitana; aplicaràs els coneixements adquirits a l’anàlisi dels entorns urbans i metropolitans de proximitat, per tal d’incidir en la seva millora, a partir d’eines i mètodes avançats; abordaràs qüestions relacionades amb la planificació estratègica en l’àmbit metropolità, a partir de l’estudi en profunditat de les tècniques i dels processos orientats a produir canvis; coneixeràs el conjunt d’eines de gestió de les polítiques i dels serveis, en tot el ventall de camps d’acció de l’agenda metropolitana; coneixeràs els processos d’innovació en la planificació i el disseny d’estratègies i polítiques metropolitanes en els àmbits social, econòmic, ecològic i territorial, etc. Per tant, disposaràs dels coneixements necessaris per afrontar amb èxit els reptes de les ciutats del futur.

En definitiva, les ciutats es transformen, creixen, innoven… Però, és important que es mantingui la justícia social, econòmica i ambiental, i aquests valors es tenen molt presents al nou Màster Metròpoli de l’IERMB. Fes ja la teva matrícula! 

Si vols més informació, informa’t al 93 586 88 80 o enviant un e-mail a: iermb@uab.cat