A partir del dia 11 de juny ja estan disponibles les dades de l’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2017.

L’Enquesta de cohesió urbana (ECURB) és una operació estadística específica que té per objectiu obtenir informació biennal sobre aspectes relacionats amb la cohesió social des d’una perspectiva territorial, com ara la diferenciació residencial i la desigualtat urbana, la vulnerabilitat urbana i els processos d’exclusió territorial, els efectes de barri, la participació comunitària i les xarxes de suport, la mobilitat residencial i l’ús del territori. Aquesta operació, que està finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, contribueix a la creació del Sistema integrat d’informació metropolitana sobre cohesió social i urbana (SIMCSU) dissenyat per l’IERMB.

Podeu trobar els resultats de l’ECURB als apartats d’HabitatgeDinàmiques socioterritorials i Entorn residencial del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA).

En aquest enllaç us podeu descarregar el document de síntesi de resultats de l’ECURB 2017.