El  20 de juliol s’ha lliurat el darrer dels 3 Programes d’actuació municipal d’habitatge (PAMH) als que ha donat suport l’IERMB: Prats  de Lluçanès, Caldes de Montbui i Cardedeu. Els PAMH han estat redactats per Anna B. Sánchez,  investigadora de l’Àrea d’Habitatge de l’IERMB, de manera coordinada amb l’Oficina d’Habitatge de Diputació de Barcelona.

El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d’habitatge en un escenari temporal concret (fins el final de legislatura) amb l’objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d’habitatge. L’assistència planteja l’acompanyament a l’ajuntament en el procés de definició dels objectius, estratègies i gestió de recursos en matèria d’habitatge que es formalitzen el document final.