Ja està disponible l’estudi: L’educació al llarg de la vida a Barcelona: educació post-obligatòria i pràctiques educatives comunitàries

Al llarg de l’any 2017, l’IERMB ha estat treballant en un estudi sobre l’educació al llarg de la vida i la relació entre educació i territori a Barcelona, per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de l’Ajuntament de Barcelona. L’estudi es va presentar el passat 13 d’abril en el marc de la Jornada “Educació al llarg de la vida a Barcelona. realitat i perspectives”. La recerca de l’IERMB conceptualitza l’univers educatiu urbà; analitza les xarxes de formació professional i de formació de persones adultes; i considera finalment l’oferta educativa de la xarxa de Centres Cívics i les iniciatives d’educació comunitària en l’àmbit del Besòs.

En aquest enllaç us podreu descarregar l’estudi.