L’IERMB participa, juntament amb l’Àrea Megallery6tropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, en el grup pilot que s’ha constituït per impulsar la Carta del sistema alimentari metropolità, coordinat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

De cara a l’elaboració de la Carta el grup s’ha plantejat el treball en tres fases. En la primera es farà un diagnòstic de la situació actual, de les experiències existents, i dels estudis que ja es disposen. En una segona fase, es cartografiaran tots els actors, les iniciatives i les experiències en polítiques alimentàries que hi ha a la regió metropolitana. Finalment, en la tercera s’acordaran els objectius i principis bàsics per a una estratègia alimentària, sempre amb la voluntat que obtinguin el màxim acord i consens.

La participació de l’IERMB en aquest grup reforça el seu compromís amb els reptes d’una nova política alimentària metropolitana, a partir de la línia de recerca que s’hi desenvolupa en l’àmbit de l’agricultura metropolitana i la sobirania alimentària.

Trobareu més información a la página web del PEMB.

Si us voleu descarregar l’estudi sobre agricultura metropolitana realitzat per l’IERMB, cliqueu aquí.