Els dies 11 i 12 de desembre els investigadors de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB Sergio Porcel i Fernando Antón han participat al Seminari Internacional “Las grandes ciudades en transformación. Dinámicas residenciales, segregación y vulnerabilidad” que se s’ha celebrat a les Facultats d’Economia i Empresa; i a la de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

El seminari, que ha estat organitzat pel grup de recerca “Territori, población i ciutadania” de la Universitat de Barcelona, ha ofert un espai de debat i reflexió sobre les dinàmiques urbanes i residencials, així com la seva influència en els processos de desigualtat, segregació i vulnerabilitat que pateixen les àrees metropolitanes.

Porcel i Antón hi han presentat dues ponències:

Ciudad postindustrial y dinámicas socioresidenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis” (Sergio Porcel)

Transformación de barrios y densidad institucional: un análisis de la vulnerabilidad urbana en el Área Metropolitana de Barcelona” (Fernando Antón i Sergio Porcel)