La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) de l’IEC ha atorgat una menció al Premi Catalunya Territori Enric Lluch al projecte “Forma urbana i cohesió social” realitzat per Sergio Porcel i Fernando Antón de l’IERMB, juntament amb Josep Maria Carreras, Xavier Mariño, Rosina Vinyes, Mariona Figueras i Laia Molist de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’entrega del premi s’ha efectuat a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, Sala Prat de la Riba, el dia 20 d’abril a les 12 h.

Segons el jurat, el premi ha estat atorgat per:

“Pel seu interès en l’anàlisi innovadora de la realitat urbana de l’aglomeració de Barcelona. La voluntat de treballar de forma simultània metodologies d’anàlisi diferenciades per tal d’obtenir una matriu de representació de la realitat a partir de codis fins ara no aplicats en l’àmbit del planejament o la gestió urbana.

Creiem que el component social i el component físic són, efectivament, elements a treballar en l’àmbit del planejament urbanístic i que sovint s’han abordat des de perspectives i equips segregats. Intuïm, amb aquest treball, la vocació d’integrar ambdues visions per part dels autors.

El jurat voldria fer esment així mateix, a l’interès generat per aquest treball de cara a una hipotètica translació normativa de la seva anàlisi en el marc dels treballs del PDU de l’AMB. Així, tot valorant la capacitat tècnica dels autors, entenem que l’anàlisi presentada obre vies d’innovació encara inexplorades pel que fa al tractament dels teixits urbans en les polítiques públiques que se n’haurien de derivar.”

En aquest enllaç us podreu descarregar l’estudi.