El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans és el primer i únic arreu de l’Estat que ofereix una formació de postgrau especialitzada en les realitats urbanes i metropolitanes.

El Màster està adreçat, tant a estudiants de postgrau o investigadors que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit, com a professionals de les administracions públiques que vulguin enfortir les seves capacitats de direcció i gestió en l’espai urbà i metropolità.

Per a assolir aquests objectius, el Màster ofereix dos itineraris diferenciats:

  • La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques i reptes metropolitans subratlla les eines de coneixement de las realitats metropolitanes, amb continguts com ara: Estructura socioresidencial  i economia metropolitana o Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana.
  • Governança i gestió de la ciutat metropolitana accentua l’especialització en les eines de gestió, amb mòduls com ara: Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques o Metròpoli i gestió de polítiques  urbanes i ambientals.