El Màster Metròpoli té com a objectiu proporcionar una formació especialitzada i avançada en la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes.

Tenir com a objecte el present i futur de les nostres ciutats i metròpolis ens permet oferir especialització en un tema que requereix, alhora, una visió global i un enfoc transversal.

Aquestes característiques del Màster Metròpoli obren les portes a unes sortides professionals molt diversificades:

  • Places de de direcció, coordinació i realització de projectes d’investigació bàsica i aplicada en Universitats i Instituts públics d’investigació.
  • Administracions públiques: Ajuntaments, mancomunitats municipals, consells comarcals, Diputacions, institucions metropolitanes… en llocs tècnics, de gestió o de direcció.
  • Entitats del tercer sector i empreses orientades a l’assessoria de projectes d’intervenció social, econòmica, urbana i ambiental en el territori.