L’IERMB, com a espai d’articulació consolidat entre la recerca universitària i les polítiques públiques en l’àmbit metropolità, té com a objectiu troncal promoure estudis i activitats de recerca, però també formació en temes urbans i metropolitans. És aquesta inquietud la que ha portat al disseny i posada en marxa d’un nou màster; el Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans vol generar un espai suggerent i creatiu, implicant persones amb importants trajectòries en docència, recerca i gestió pública en l’àmbit metropolità, que aporti una formació i un coneixement de gran qualitat i projecció aplicada sobre el territori.

L’IERMB està convençut que és en l’escala metropolitana on es posa avui en joc la possibilitat d’avançar cap a escenaris de prosperitat sostenible, i d’equitat social i urbana, i per això ofereix un màster que proposa un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals, tot incorporant marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

El Màster té com a objectiu principal proporcionar una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes. Aquest objectiu es persegueix des de dues perspectives complementàries: acadèmica i professional.

La perspectiva acadèmica garanteix una formació orientada a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.

La perspectiva professional ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità a fi d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

Trobareu tota la informació a la pàgina web del Màster.