S’acaba de publicar el document de treball “Inclusive growth from an urban perspective: a challenge for the metropolis of the 21st century”, de la sèrie “IERMB Working Paper in Economics”.

En aquest Document de Treball, del qual són autors Joan Trullén, professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB i Vittorio Galletto, cap de l’Àrea d’Economia de l’IERMB, s’hi planteja la identificació dels fonaments econòmics de noves estratègies de creixement inclusiu urbà que siguin capaces de millorar la productivitat i al mateix temps incidir en una millora en els nivells de desigualtat. També s’hi valora la possibilitat d’obtenir rendiments creixents a partir del desenvolupament d’economies externes Marshallianes de naturalesa urbana. I això en un context d’economia oberta a la competència exterior com és el cas de referència estudiat que és Barcelona en el context de la Unió Europea.

En aquest enllaç us podreu descarregar el WP.