Ja està disponible a la web de l’IERMB tota la informació relativa a la tercera edició (2019/20), del Màster Metròpoli en estudis Urbans i Metropolitans, organitzat per l’IERMB en col·laboració amb la UAB, i ja s’ha iniciat el període d’inscripció.

El Màster té com a objectiu principal proporcionar una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes. Aquest objectiu es persegueix des de dues perspectives complementàries: acadèmica i professional.

La perspectiva acadèmica garanteix una formació orientada a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.

La perspectiva professional ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità a fi d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

En aquest enllaç us podeu descarregar el fulletó informatiu.