L’IERMB està interessat en incorporar:

-un/a tècnic/a superior per a donar suport en el desenvolupament d’estudis en l’àmbit de l’habitatge des del vessant arquitectònic i territorial i en el disseny i gestió d’eines de visualització de la informació.

Trobareu tota la informació a la nostra seu Electrònica.