L’IERMB està interessat en incorporar un/a investigador/a per desenvolupar estudis en l’àrea de
la mobilitat, relacionats amb les dinàmiques i les polítiques de mobilitat metropolitanes, des de
diverses perspectives: socials, ambientals i sobre la salut, d’equitat, territorials o econòmiques,
entre altres.

En aquest enllaç trobareu tota la informació.