El dia 10 d’octubre s’ha posat en marxa el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2018 (EMEF 2018), amb l’enviament de cartes a les persones seleccionades per contestar l’enquesta. Les trucades començaran el dia 16 d’octubre.

L’objectiu de l’EMEF és conèixer les pautes de mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 i més anys resident a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona i de la comarca del Berguedà. L’EMEF es planteja com una eina estadística que dotarà l’ATM de coneixement per orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de transport.

L’organisme responsable de l’EMEF és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L’EMEF és una operació estadística oficial, inclosa en el Programa anual d’actuació estadística pel 2018, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

El treball de camp corre a càrrec de l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL i està previst que finalitzi a meitat del mes de desembre.

Per més informació, consulteu el següent enllaç EMEF 2018.