El dia 9 d’octubre s’ha posat en marxa treball de camp de l’Enquesta sobre relacions veïnals i convivència als barris (ECAMB) 2017 als 36 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’objectiu principal de l’ECAMB és recollir informació sobre les dinàmiques socials i de població als barris, mesurar les condicions de sociabilitat i la freqüència de conflictes relacionals i dels problemes socials als barris, així com estudiar els seus efectes en les relacions de veïnatge i en la implicació comunitària. Així, l’ECAMB es planteja com una eina estadística que dotarà a l’AMB i als seus municipis d’informació per dissenyar intervencions i polítiques de veïnatge i de convivència.

Els organismes responsables de l’enquesta són l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Està previst que el treball de camp corresponent a l’edició 2017 de l’ECAMB es desenvolupi fins al mes de novembre.