El dia 11 de desembre ha tingut lloc la presentació de resultats de l’enquesta de satisfacció i del comptatge d’usuaris de les platges metropolitanes de l’any 2018 realitzada per l’IERMB a la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els resultats s’han presentat dins d’una jornada tècnica organitzada pels Serveis de Promoció i Conservació d’Espai Públic de l’AMB què també s’han tractat diferents aspectes de millora i novetats de la gestió que realitza el Servei de Platges de l’AMB; així com els resultats dels projectes d’estabilització de les platges de les ciutats de Cannes i de Barcelona.

Els objectius del treball dut a terme per l’IERMB han estat determinar el nombre d’usuaris que ocupen les platges del conjunt de municipis que, tenint platja, formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tret de Barcelona); i al mateix temps aprofundir en el coneixement d’aquests usuaris, la seva opinió sobre l’espai de platja i el nivell de satisfacció amb aquest espai.

En aquest enllaç us podreu descarregar el document de síntesi de resultats.