Es troba disponible al portal web de l’IERMB l”Estudi d’avaluació de les necessitats de rehabilitació energètica i situacions de pobresa energètica de Santa Coloma de Gramenet”.
El treball, promogut per l’IERMB i coordinat per Albert Cuchí de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, ha estat redactat per un equip encapçalat per Joaquim Arcas-Abella, de la cooperativa Cíclica, i d’Anna Pagès-Ramon, de la mateixa Escola d’Arquitectura.
Es tracta d’una prova pilot amb una metodologia que combina el buidatge de les dades del cadastre amb l’assignació de valors de demanda energètica treballats en els models de l’equip de recerca i sota diferents escenaris (diferents tipologies de llar, preus de l’energia…).
A partir de la caracterització de 2.721 immobles residencials localitzats en 54 seccions de Santa Coloma de Gramenet s’ha estimat la demanda d’energia en calefacció per mantenir els habitatges en condicions de confort. En una segona part del treball s’estima la renda mínima que haurien de tenir les llars per no entrar en situacions de pobresa energètica.

 

Podeu trobar l’informe en aquest enllaç