L’IERMB acaba de publicar el segon número de la col·lecció Quaderns Espai Metròpoli, que porta per títol: “Enquesta de condicions de Vida, 2016. Resultats sintètics, Àrea metropolitana de Barcelona”.

L’Espai Metròpoli de l’IERMB és un espai de reflexió sobre la realitat metropolitana i els nous escenaris del municipalisme, on abordar els principals eixos de debat i donar veu a agents socials i comunitaris, a actors polítics, a investigadors/es i a persones referents en l’àmbit universitari.

Aquest segon Quadern és el reflex de la sessió de l’Espai Metròpoli, celebrada el dia 22 de noviembre, dedicada a la presentació dels resultats sintètics de l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2016.

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) és una operació estadística oficial que té per objectiu obtenir informació anual sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social. L’ECV s’emmarca dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida (EU-SILC) i els seus resultats són comparables a escala nacional i europea.

L’Institut d’Estadística de Catalunya i l’IERMB col·laboren, juntament amb l’Institut Nacional d’Estadística, en una ampliació de la mostra de l’ECV per als àmbits metropolità i català. L’operació compta també amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest enllaç trobareu la publicació.